HITTA MEDARBETARE

Sällma erbjuder bemanning, rekrytering- & hyrrekrytering.

BEMANNING

Står ditt företag inför arbetstoppar, föräldraledigheter eller andra vakanser? Eller ska ni expandera och behöver ta in ny kompetens? Med bemanning skapar ni flexibilitet genom att hyra in tillfällig personal och kompetens under de perioder då behov finns. Vi tar hela arbetsgivaransvaret och säkerställer rätt uppföljning. Vi ser även till att kollektivavtalen följs och att både du och konsulterna är nöjda.

REKRYTERING

Vi hjälper dig att rekrytera medarbetare till alla typer av tjänster inom er organisation. Rekrytering är ett tidskrävande hantverk vilket vi underlättar. I vissa fall använder vi personlighetstester. Sällmas tester är validerade.

HYRREKRYTERING

Minimera risk genom att låta oss vara arbetsgivare under en period, varpå ni anställer personen när det passar er. Hyrrekrytering är ett tryggt och smart sätt att rekrytera. Vid en hyrrekrytering inleder ni med att hyra in en konsult och kan ta beslut om rekrytering vid ett senare tillfälle. Vi tar hela risken och står som arbetsgivare under hela perioden, och ni anställer personen om ni känner att det passar er.